Onderdiagnostiek en onderbehandeling van eetstoornissen komt veel voor, omdat een eetstoornis niet altijd wordt opgemerkt door zorgprofessionals of omdat patiënten niet verwezen (willen) worden. Bij jeugd speelt soms mee dat ouders onvoldoende zicht hebben op, en kennis hebben van, de kenmerken van een eetstoornis of zelf problemen hebben met eten.

 

De DSM-5 beschrijft de verschillende eetstoornissen als volgt: 

- Anorexia Nervosa (AN);

- Vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis

   (avoidant food intake disorder: ARFID);

- Eetbuistoornis (binge eating disorder: BED);

- Boulimia Nervosa (BN);

- Eetstoornissen niet anders omschreven (NAO).

 

Maar dit zijn niet alle voedings- en eetstoornissen. De strikte indeling in diagnostische classificaties volgens de DSM-5 doet onvoldoende recht aan de overlap tussen verschillende eetstoornissen en problemen rondom voeding. 

IMPact benadert de eetproblematiek daarom vanuit een breed perspectief.

De diagnose van een eetstoornis moet altijd gesteld worden door een bevoegde arts.