IMPact factureert rechtstreeks zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar.

Dit betekent dat u een factuur krijgt die u betaalt aan IMPact en vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekering, vergoed de verzekeraar, al dan niet, de gemaakte kosten of een gedeelte daarvan. 

Lees hiervoor de polisvoorwaarden na. Via de zorgwijzer  kunnen een aantal zaken met betrekking tot de verzekering eenvoudig nagekeken worden.

Neem voor meer specifieke informatie over de tarieven, contact op met IMP-act.